Praktikertjänst.

 

Vår praktik är en mottagning inom vårdbolaget Praktikertjänst. Det innebär att vi har mer tid för våra patienter, eftersom Praktikertjänst avlastar oss med ekonomi och administration.

Läs mer här.

Addera

 

Vi är en så kallad Addera mottagning inom Praktikertjänst. Det innebär att vi vill skapa en relation till dig, där vi tillsammans tar ansvar för dina tänders hälsa.

Vi vill bidra till att höja din dentala IQ, det vill säga,  vi vill att du ska förstå tandhälsans betydelse och värde. Ju mer du vet om dina tänder, desto större är möjligheten att du får behålla tänderna livet ut.

 

Vi utbildar dig gärna!  

Delbetala i den takt som passar dig

För att klara av ibland kostsamma behandlingar har Praktikertjänst tagit fram ett alternativ som gör det möjligt för dig att dela upp kostnaden upp till 36 månader.
Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.