Undersökning & Hygienist

 Vad gör en Tandhygienist?


Vår Tandhygienist Annika Tägil ger dig råd och tips och behandlar dig för att du ska ha en god munhälsa hela livet.


Annika utför vanliga undersökningar och tandhälsokontroller samt ställer diagnos om karies och tandlossningssjukdomar och gör bedömningar om patienten har behov av behandling för karies eller tandlossning.


Hon informerar om hur det går att förebygga tandsjukdomar och ger råd om munhygien och kost. Det går att få stopp på kariesaktivitet!


Patient med tandlossning har ett större behov av att gå till tandhygienist men även om du inte har tandlossning är det bra för din tandhälsa att få tänderna grundligt rengiorda av ett proffs.